Leger des Heils zoekt collectanten

Voor de jaarlijkse collecteweek in Edam-Volendam van 25 t/m 30 november is het Leger des Heils op zoek naar collectanten. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren.

Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Voor deze mensen wil het Leger des Heils een vangnet bieden. Voor buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des Heils geen subsidie. Deze activiteiten worden dus volledig betaald vanuit donaties.

Aanmelden als collectant kan via de website legerdesheils.nl

© 2020 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.