Noord-Holland – Praktijken voor kinderpsychologie in Noord-Holland hebben te maken met steeds langere wachtrijen. De nasleep van de onrustige, vaak eenzame coronaperiode én de prestatiemaatschappij zorgen voor veel klachten. “Er komen steeds meer jongeren en kinderen in de zorg terecht. Wij hebben nog nooit zulke lange wachtrijen gehad”, vertelt praktijkhouder en regiebehandelaar Christel Bos van kinderpsychologen Noord-Holland Noord aan NH Nieuws.

De wachtlijsten voor kinder- en jeugdpsychologie (0-18 jaar) in Noord-Holland lopen op. Na een belronde van NH Nieuws aan kinderpsychologiepraktijken blijkt dat sommige zelfs te druk zijn om ons überhaupt te woord te staan. Andere praktijken erkennen het probleem, zo ook Christel Bos van Kinderpsychologen Noord-Holland Noord.

Bos laat weten dat het personeelstekort binnen de specialistische zorg groot is. Door de decentralisatie van de zorg zijn er veel losse zorgaanbieders op de markt gekomen. Hierdoor is volgens haar een flink gat ontstaan in het aanbod. “Heel veel medewerkers uit jeugdzorg en de specialistische zorg zijn weggegaan en hebben kleinere organisaties opgezet. De wachttijden in die zorg zijn nu langer dan ooit.”

Bij Kinderpsychologen NHN is de wachttijd meer dan verdubbeld. Bos: “Binnen onze praktijk behandelen wij mensen van 2 tot 18 jaar. Normaal hadden we een wachtrij van vijf weken, dat is inmiddels opgelopen naar tien tot twaalf weken, gewoon meer dan het dubbele.”

Verwachtingen

De coronaperiode is deels debet aan de klachten die jongeren vandaag de dag ervaren. Voor veel jongere gezinnen is er in de ‘isolerende periode’ veel thuis gebeurd. “Kwetsbare gezinnen werden nog kwetsbaarder: jonge kinderen kwamen veel onrust en spanning tegen, vaak vanuit hun ouders. Adolescenten zaten veel te lang op hun kamer.”

Door het COVID-19 virus heeft de jeugd een ‘deel van hun leven misgelopen’, vult zij aan. “Corona was een angst waar ze mee opgroeiden. Ze zagen niemand en waren somber, of depressief. “

Bovendien ligt er vandaag de dag heel veel druk op jongeren, vertelt Bos. “Er wordt van alles verwacht: je moet er goed uitzien, een goede relatie hebben én het moet op werk of school goed gaan. Ook groeit de jeugd op met veel blijvende angsten. De wereld is onveilig geworden.”

Het is de prestatiemaatschappij waardoor veel jongeren met klachten bij Raquel Abrahams terechtkomen. Abrahams is jeugdarts en vicevoorzitter van AJN Jeugdartsen Nederland. De jongeren die met haar in gesprek gaan, hebben vaak beginnende klachten en hoeven nog geen specialistische zorg.

En precies dat is volgens Abrahams zo belangrijk: om vroegtijdig klachten te signaleren en jongeren preventief te helpen. Daarmee ontlast je volgens haar de specialistische zorg én zorg je dat klachten bij de jongeren niet onnodig ontsporen. “Het heeft grote impact op iemands leven”, benadrukt ze.

Toenemende wachtrij

Het secretariaat van Invivo Kids Amstelveen behandelt jeugd van 4 tot 18 jaar. De praktijk heeft het zorgteam noodgedwongen uitgebreid, want ook hier neemt de wachtlijst toe. “Kinderen die zich op dit moment aanmelden, zijn eind maart, begin april aan de beurt”, zegt de praktijk.

De redenen voor aanmelding lopen uiteen van angststoornissen, depressiviteit, traumaverwerking tot ADHD. Tussen de aanmeldingen zitten opvallend veel pubers. “Die melden zich in groten getale aan. De grootste groep is in de leeftijd van de middelbare school.”

Een praktijk in Amsterdamse-Noord – gespecialiseerd in kind en jeugd – geeft aan dat de wachtrijen ‘enorm’ zijn. De praktijk wil niet dat de naam wordt genoemd, omdat het de toegankelijkheid van de praktijk voor klanten niet in de weg wil zitten.

“Op dit moment zijn de wachtrijen ongeveer vijf maanden, voor corona was dat zo’n twee maanden”, vertelt een medewerkster. “Ook het aantal medewerkers is verdubbeld, maar dat maakt niet uit. Het blijft druk. We kunnen het proces niet versnellen, je wilt de kwaliteit geven die nodig is.”

Preventieve zorg

Abrahams spreekt veel jongeren met diverse klachten. Een groot deel kan je volgens haar helpen met laagdrempelige zorg. Slechts een deel heeft specialistische hulp nodig. Daarom pleit ze voor meer preventieve zorg. Scholen kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

“We hebben partijen nodig die op tijd zorg inschakelen voor de jongeren.” Sinds de decentralisatie van de zorg zijn dergelijke poortwachters verspreid geraakt. Vaak wordt ook te laat aan de bel getrokken. “We moeten als maatschappij eerder hulp verlenen. Nu krijg je pas zorg als je al ziek bent”, concludeert ze.

(Bron: NH Nieuws – Daphne Adrichem & Thijs de Kreij)