“Het water staat ons aan de lippen”, zegt Songül Mutluer, voorzitter van het wethoudersoverleg Jeugd Zaanstreek-Waterland. Na een half jaar is het budget voor specialistische jeugdzorg in de regio op. Volgens de Zaanse wethouder komt het niet omdat er verkeerd gebudgetteerd is, maar omdat er te weinig geld uit Den Haag komt.

Ruim een derde van de zorgaanbieders in de regio Zaanstreek-Waterland hoeft geen geld meer te verwachten uit de regio omdat ze de afgesproken vergoeding al bereikt hebben. Dat er te weinig gebudgetteerd is komt volgens Mutluer omdat er te weinig geld van het Rijk komt. “En dan is het niet meer dan logisch dat het budget op is.”

De acute zorg zal voorlopig gewaarborgd blijven, belooft Mutluer. Maar voor nieuwe aanmeldingen voor verblijf en onderdak zal een wachtlijst komen. Jongeren die zich nu melden krijgen dus niet de zorg die ze nodig hebben. Er wel wordt er gekeken of er een lichtere zorg geleverd kan worden of dat nieuwe aanvragen ondergebracht kunnen worden bij andere aanbieders die nog niet over het budget zijn gegaan.

Volgens de wethouder staan de gemeenten in de regio met de rug tegen de muur omdat ze wel verplicht zijn om de zorg aan te bieden maar dit dus niet waar kunnen maken. “We kunnen dit alleen opvangen als het Rijk voldoende geld geeft.” De kans is groot dat er volgend jaar weer een tekort in het budget is. “We hebben het geld niet om het op te hogen.”

Bron: NH Nieuws