Op maandag 13 mei houdt Dorpsraad Warder om 20.00 uur haar jaarvergadering in De Oude School.

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Jaarstukken:
  Notulen jaarvergadering 26 maart 2018
  Jaarverslag 2018
  Financieel verslag 2018
  Activiteitenplan 2019
 4. Rondvraag
  P A U Z E
 5. Presentatie, door Jeroen Besseling, Beleidsmedewerker Duurzaamheid gemeente Edam-Volendam.
 6. Sluiting (22:15 uur)