Inloopavond vervangen riool Zeestraat: rotonde Julianaweg tijdelijk een kruising

De gemeente wil het Europaplein en de Zeestraat herinrichten. Dit om de kwaliteit van het centrum te verbeteren en het plein te verlevendigen. De uitwerking van deze plannen is volop gaande.

Voordat de herinrichting echt van start kan gaan, moet eerst het riool onder de Zeestraat worden vervangen. De gemeente heeft aannemingsbedrijf Sturm bv uit Zaandam opdracht gegeven om dit te doen. Wij willen graag een toelichting geven op de plannen en uitleggen wat dit voor de omgeving betekent. Daarom komt de aannemer graag met belanghebbenden in contact.

Inloopavond

Op 17 januari tussen 19.00 en 21.00 uur is een inloopavond in de AMVO. Belanghebbenden zijn van harte welkom. Medewerkers van Sturm leggen het project uit aan de hand van verschillende onderwerpen en beantwoorden uw vragen. Deze onderwerpen zijn: uitleg van het project, de verkeersmaatregelen, de gevolgen voor de omgeving en de communicatie met de omgeving. Ook zijn er vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig aan wie u vragen kunt stellen.

Planning

Het werk begint op eind januari op de rotonde van de Julianaweg met de Zeestraat. Om veilig te kunnen werken aan de riolering onder de rotonde wordt deze tijdelijk omgebouwd tot een kruispunt. Als de riolering onder de rotonde is vervangen, wordt de rotonde hersteld. Vervolgens wordt de riolering onder de Zeestraat tot onder de rotonde Europaplein vervangen. Het hele project duurt ongeveer twee maanden.

Communicatie

Om u goed te informeren gebruiken wij meerdere kanalen. Op deze website is een speciale pagina ingericht waarop u informatie over het project en de gevolgen hiervan aantreft. Daarnaast worden nieuwsbrieven en bewonersbrieven uitgegeven, is er een spreekuur in de keet van Sturm bv en is er een aanspreekpunt op het werk. Op 17 januari legt de aannemer dit graag aan u uit.

bron: Gem. Edam-Volendam

© 2018 Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.