Na deelname aan een gemeentelijk programma gericht op het bestrijden van eenzaamheid erkent HV KRAS/Volendam de urgentie om bij te dragen aan de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen in Edam-Volendam.

De gemeente heeft aangegeven initiatieven op dit gebied te willen ondersteunen en zodoende wil de lokale handbalvereniging in de achterban peilen of er in de achterban voldoende animo is voor een ouderencommissie. Deze commissie zou ouderen kunnen betrekken bij de sportvereniging.

Hoe de ouderencommissie er exact uit zal gaan zien moet natuurlijk nog verder worden uitgewerkt, maar er liggen al enkele ideeën. Zo zou de commissie een rol kunnen spelen in het organiseren van diverse activiteiten op het gebied van bewegen voor ouderen. Maar ook kan er gedacht worden aan informele bijeenkomsten, zoals ‘derde helft’ koffie en cake momenten na de walking handbal trainingen. Tot slot wordt gedacht om de commissie in te zetten om ouderen te betrekken bij het opbouwen van wedstrijden en jeugdevenementen met aansluitend een gezellige ‘derde helft’.

HV KRAS/Volendam is dus actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan de toekomstige ouderen commissie. Lijkt dit je wat? Neem dan contact op met Joost Ooms door te mailen naar [email protected] of bel met 06 227 74 652.