Katwoude – Op 1 juni aanstaande organiseert Stichting Huis aan het Water de eerste huiskamerbijeenkomst voor iedereen die deelgenomen heeft aan de vorige Herensociëteit of nu deelneemt aan de huidige sociëteit. Ook andere mannen die de behoefte voelen om lotgenoten te ontmoeten zijn van harte welkom.

Het doel van de inloopmiddag is allereerst ontmoeting: oude bekenden, nieuwe kennissen, allemaal mannen die een vorm van kanker hebben (gehad) en hun ervaringen hierover willen delen. Daarnaast wordt deze gelegenheid benut om te verkennen hoe een eventueel vervolg op deze middag kan worden opgezet. Na de zomer is het namelijk de bedoeling de inloopmiddagen voort te zetten.

Het idee voor de toekomstige ontmoetingen is het creëren van een ontspannen sfeer met mogelijk ook gezamenlijke activiteiten: varen op de Gouwzee, een kleine wandeling, bezoek aan het een of het ander. Genoeg ideeën dus waar men met jullie over van gedachten wil wisselen.

De inloopmiddag begint om 15.30 u en duurt tot circa 17.30 uur. Er zijn vooralsnog geen kosten aan verbonden. Aanmelden hoeft niet, mag wel. U vindt het het Huis aan het Water aan de Hoogedijk 7 a/b in Katwoude. Voor meer informatie kunt u terecht op www.stichtinghuisaanhetwater.nl