Alles over Sinterklaas!

Is er iets wat je altijd al wilde weten van Sinterklaas? Heb je een unieke, bijzondere vraag aan de Sint? Stel deze dan op de speciale Facebookpagina ‘Sinterklaas Edam’.

De vijf origineelste of leukste vragen winnen een zogeheten ‘meet and greet’ met de Sint! Deze kinderen mogen hun vraag namelijk zelf komen stellen tijdens de intocht op het Damplein, op zondag 19 november!

Alle overige vragen worden natuurlijk ook beantwoord! Deze antwoorden vind je dan terug op genoemde Facebookpagina.

Foto: Sinterklaas Intocht Edam.

Kinderen gevraagd muren op te vrolijken voor Sint Nicolaas

Na het vertrek van burgemeester van Beek ontmoet Sint Nicolaas voor het eerst in de ge-schiedenis van Edam-Volendam een vrouwelijke burgemeester! Die heeft voor de Sint een nieuwe logeerkamer laten maken in het oude raadhuis aan het Damplein.

Alleen zijn de muren nog helemaal kaal! Om de Sint te verrassen wordt aan alle kinderen gevraagd een mooie tekening, gedicht of kunstwerk te maken en tijdens de intocht in te leveren op het Damplein. Hiervoor wordt een speciaal moment vrijgemaakt!

De organisatie van de intocht in Edam hoopt op heel veel reacties van de jongste jeugd!

 

Receptie Sint Nicolaas in De Harmonie Edam

Een week na de intocht, op zaterdag 25 november tussen 10:00 en 17:00 uur, vindt in De Harmonie, Voorhaven 92 te Edam, de receptie van Sint Nicolaas plaats.

Hier zijn verschillende Spelletjespieten aanwezig en fotograaf Mario Hodek.

Gratis kaarten op tijd kunnen vanaf maandag 20 november afgehaald worden bij  Jorritsma Sieraden Tabak Souvenirs, Kleine Kerkstraat 1, Edam

 

Sint Nicolaasintocht in Edam wordt waar spektakel!

Op zondag 19 november komt Sint Nicolaas weer naar Edam. Om 14:00 uur vaart de pakjes-boot, begeleid door tientallen kanopieten, onder de Kettingbrug het mooie stadje in.

Om ongeveer 14:30 uur gaan de Sint en zijn gevolg aan land op de Schepenmakersdijk. Daar wacht de koets, waarna het gezelschap via Lingerzijde en Kleine Kerkstraat richting Damplein zal rijden. Hier vangt burgemeester Sievers Sint Nicolaas op rond 15:00 uur.

Tijdens de intocht wordt de boot muzikaal begeleid door de Kaaskapel. Drumband Edam loopt mee op de Nieuwehaven en neemt ook vanaf de Schepenmakersdijk de koppositie in.

De Pepernotenband speelt al vanaf 13:30 uur bij de Kettingbrug om vervolgens aan te sluiten op het Damplein. Voor die tijd zingt Steven Boegem op hetzelfde plein – in afwach-ting van de stoet – leuke liedjes.

De organisatie vraagt bewoners en bezoekers het centrum autovrij te maken/houden en de parkeerterreinen aan de rand, zoals bij Boon, de bibliotheek, EVC en de Singel op te zoeken.

Zie voor meer informatie, foto’s, spelletjes, recepten en de route www.sinterklaasedam.nl.

 

Sinterklaas intocht Monnickendam

Op zaterdag 18 november stapt Sint Nicolaas met zijn pieten weer aan wal aan het Galgeriet ( t.o.v het Prooyen) in Monnickendam. De binnenhaven is helaas nog niet bereikbaar.

Vanaf 13.15 uur begint het spektakel rond de binnenhaven. Er is veel muziek van de Monnickendamse Pietenband en de presentatie is in handen van Mevrouw Anna. Om 13.45 uur is de stoomboot in aantocht en als Sint Nicolaas om 14.00 aan wal stapt, wordt het gezelschap ontvangen door burgemeester Luzette Wagenaar.

Zijn jaarlijkse rijtoer wil Sinterklaas graag in de mooie koets van de familie Hulsebos uit Katwoude afleggen. Natuurlijk gaat de Pietenband voorop.

Na de rijtoer begint het Pietentheater in de RK kerk aan het Noordeinde om 15.15 uur. Dit theater is voor alle kinderen van groep 1 t/m 4 van basisscholen in Monnickendam en voor de Monnickendammer kinderen uit deze groepen die elders naar school gaan.

Alleen met een geldig toegangsbewijs mogen kinderen naar binnen en er worden beperkt ouders toegelaten (slechts 1 ouder of verzorger van een 4 of 5-jarig kind), vanwege de veiligheidsvoorschriften. Hier zal streng op worden toegezien, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Daarna zal Sint met zijn Pieten vertrekken naar zijn logeeradres. Sinterklaas logeert met zijn gevolg in het Waterlandsmuseum de Speeltoren in het centrum van Monnickendam. Hij heeft daar een verdieping besproken om met zijn Pieten tijdelijk te verblijven. Je kunt Sint en Piet er soms zelfs tegen komen!! Dat is gezellig. Kijk voor meer informatie op de website van het museum.

Foto: Youtube

Maatregelen i.v.m. intocht St. Nicolaas in Volendam

 

In verband met de verkeersveiligheid worden het Noordeinde, Haven en Zuideinde zondag a.s. tussen 16.00 en 18.30 uur afgesloten voor alle verkeer m.u.v. voetgangers.

Ook worden de beide havenhoofden volledig afgesloten voor publiek vanwege de wettelijk verplicht in acht te nemen afstand bij het afsteken van het vuurwerk. Deze afsluiting geldt dus ook voor de botenbezitters.

Om de Sinterklaasintocht in goede banen te kunnen leiden geldt op zondag 19 november  tussen 14.00 en 19.00 uur een tijdelijk parkeerverbod in de St. Jozefstraat en in de C.J. Conijnstraat tussen de St. Jozefstraat en de Meergracht. Tevens geldt een parkeerverbod in de St. Gerardusstraat nabij de kruisingen met de Zusterschoolstraat en de St. Vincentiusweg.

Parkeer deze middag dus a.u.b. niet in de Jozefstraat en voor het schoolplein in de Conijnstraat. Ook vragen wij u de route via de Brugstraat en Meerzijde naar de Jozefstraat vrij te houden van auto’s.

De ervaring leert dat bij de intocht vanaf plm. 17.00 uur bezoekers massaal naar de Haven gaan. De voornaamste routes waarlangs de bezoekers naar de dijk lopen zijn de Zeestraat, Edammerweg en Jozefstraat.

De beschikbare parkeerplaatsen in deze omgeving zijn rond dit tijdstip in de regel allemaal al bezet; het heeft dan dus geen nut meer om deze straten in te rijden op zoek naar een plekje voor uw auto.

Het advies is daarom vanaf 17.00 uur niet meer het gebied in te rijden tussen de Julianaweg en de Haven. Dit komt de verkeersveiligheid voor de voetgangers ten goede, zijnde vooral veel gezinnen met jonge kinderen.

In verband met de jaarlijks groeiende belangstelling van bezoekers bij de intocht, is het verzoek om geen fietsen te stallen in de doorgangen / stegen vanaf de Haven naar de achterliggende straten.

Deze oproep geldt met name voor het Oude Draaipad bij de Drilbrug en in de Brugstraat e.o. Deze routes zijn niet alleen van belang voor het aankomende en vertrekkende publiek, maar met name ingeval van een calamiteit is het belangrijk dat routes vrij van obstakels zijn.

 

© 2018 Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.