De gemeente is op zoek naar spontane digitale foto’s van de samenleving en de omgeving van de gemeente. Wilt u uw foto op de omslag van de gemeentegids 2018? Doe dan mee met de jaarlijkse fotowedstrijd van de gemeente.

Deelnemers kunnen meedoen door hun inzending o.v.v. naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer voor 1 januari 2018 te sturen naar: [email protected] .

De foto’s mogen ook worden ingeleverd op cd-rom bij de receptie van het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1.

De juryleden Cor Kes Lux Photography,  Wil Tjoa, en Yvonne Jonkman  beoordelen de foto’s in januari 2018.

Het thema is vrij maar bij deelname gelden een paar voorwaarden:

 • Het onderwerp moet te maken hebben met de gemeente Edam-Volendam en uit de foto is goed af te lezen dat deze in Edam-Volendam is gemaakt.
 • De digitale foto’s moeten een resolutie hebben van minimaal 300 dpi met een formaat van 20×25 cm tiff of jpeg, anders zijn zij niet bruikbaar voor de gemeentegids.
 • U mag maximaal 3 foto’s inzenden.
 • De foto’s moeten actueel te zijn. Dit betekent: niet ouder dan twee jaar.
 • Trucagefoto’s worden gediskwalificeerd.
 • Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft de inzender de gemeente Edam-Volendam het recht de ingezonden foto’s zonder vergoeding en vrij van rechten te gebruiken voor promotionele doeleinden, zoals het gebruik voor folders en brochures, de gemeentegids, de gemeentelijke website etc.
 • Als maker en inzender heeft u het auteursrecht op uw foto’s. U vrijwaart de gemeente Edam-Volendam van iedere aanspraak door derden, betreffende de inhoud en de vorm van de foto’s.
 • De verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van foto’s aan de fotowedstrijd met personen die zichtbaar in beeld zijn, ligt te allen tijde bij de inzender. De inzender vrijwaart de gemeente Edam-Volendam van aanspraken tot schadevergoeding dan wel (gebruiks-)vergoeding vanwege inbreuk op het portretrecht.
 • Organisatie en juryleden zijn uitgesloten van deelname.
 • Inzendingen worden NIET teruggestuurd.
 • Deelname geldt alleen voor inwoners uit de regio.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.