Gemeente Edam-Volendam moet 4 miljoen bezuinigen

Het gemeentebestuur van Edam-Volendam moet de komende tijd op zoek naar een bezuiniging van vier miljoen euro om zodoende de meerjarenbegroting voor 2020-2023 rond te krijgen.

Afgelopen dinsdag mocht de gemeenteraad meedenken bij het zoeken naar ‘denkrichtingen’. Voorgesteld wordt om te snijden in de eigen organisatie. Onder meer door de inzet van extra externe krachten en een cao-verhoging van maar liefst 6,25 procent, zijn de kosten fors gestegen.

Ook op andere gebieden, waaronder veiligheid, het sociaal domein, milieu- en bestemmingsplannen kan het allemaal wel een beetje minder, is het idee.

© 2020 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.