Fase 2 Project N517 Busbaan Zeddeweg

04 augustus 2020, 09:46 uur

De provincie werkt aan het project N517 Busbaan Zeddeweg. In dit project wordt de busbaan langs de N517 verlengd om de doorstroming van het busverkeer te verbeteren. Naast het verlengen van de busbaan worden tevens onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het project is nazomer 2019 gestart en is eind 2020 gereed. KWS Infra realiseert dit werk in opdracht van de Provincie. Vanaf 10 augustus wordt gestart met de werkzaamheden van fase 2.

Beschrijving werkzaamheden en (globale) planning

Deze fase loopt door tot medio oktober 2020. In deze periode wordt de tijdelijke ophoging, die gedurende fase 1 is aangebracht, verwijderd. Ook worden er werkzaamheden verricht om verbredingen van de weg aan de zuidzijde en noordzijde te realiseren. Vervolgens starten we aansluitend met de werkzaamheden van fase 3. Deze fase loopt door tot medio december. Tijdens deze periode verrichten we zowel aan de noordelijke als zuidelijke rijbaan diverse werkzaamheden, zoals asfalt- en bestratingswerkzaamheden.

Werkzaamheden overdag

De werkzaamheden overdag vinden plaats vanaf 10 augustus 2020 tot medio december 2020. Dit heeft de volgende hinder tot gevolg:

  • Het fietspad tussen de N247 en de kruising Wagenweg is volledig afgesloten in beide richtingen
    voor (snor)fietsers en brommers en voetgangers. Het fietspad wordt eind 2020 weer opengesteld,
    zie voor de omleidingsroute bijlage 2.
  • Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/h op de N517. De N517 is gewoon bereikbaar.

Gedurende de werkzaamheden overdag blijven alle omliggende percelen bereikbaar voor motorvoertuigen via de normale route(s). KWS Infra treft verkeersmaatregelen om het verkeer in goede banen te leiden.

Werkzaamheden in de nacht

Er vinden tevens werkzaamheden in de nachtplaats en wel in de periode:

  • 7 t/m 11 september 2020
  • 5 t/m 9 oktober 2020
  • 23 t/m 27 november 2020
  • 30 november t/m 4 december 2020

De N517 is tijdens deze nachtelijke werkzaamheden niet bereikbaar. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de N247 en de Wagenweg. De omleidingsroutes worden aangeven door middel van (gele)verkeersborden.

KWS app

Via deze app wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van het project N517 Busbaan Zeddeweg. De KWS app is beschikbaar voor iOS en Android en is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. De projectnaam op de KWS app is: N517 busbaan Zeddeweg. Klik op “Toevoegen aan favorieten” als u een melding wilt ontvangen op het moment dat er nieuwe berichten gepubliceerd worden.

Informatie

Naar verwachting brengen deze werkzaamheden geringe hinder met zich mee. Mochten de werkzaamheden van KWS Infra toch voor overlast zorgen, dan kunt u dit melden bij het Servicepunt van de provincie. Ook voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het
Servicepunt via 0800-0200600 (gratis) of per mail [email protected].

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2022 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.