Edam-Volendam krijgt subsidie voor reconstructie Bootslot en Keetzijde

12 januari 2021, 11:14 uur

Vervoerregio Amsterdam, het rijk en gemeenten investeren flink in verkeersveiligheids-projecten. Dankzij een rijksbijdrage van ruim acht miljoen euro komt de totale investering op zeventien miljoen euro voor verkeersveiligheidsmaatregelen die snel zijn uit te voeren. Elke gemeente binnen de Vervoerregio profiteert van de investeringen die passen binnen het zogeheten coronapakket dat de Vervoerregio dit najaar aankondigde.

Portefeuillehouder verkeersveiligheid en bestuurder van de Vervoerregio Gerard Slegers: “Dit is een fantastische impuls voor de verkeersveiligheid in de regio en past in de strategie van de Vervoerregio om in deze coronaperiode te investeren in het mobiliteitssysteem van de toekomst, waarin veiligheid vanzelfsprekend een belangrijke rol speelt.”

Overal in de Vervoerregio hebben de gemeenten projecten ingediend waarmee ze onveilige knelpunten willen aanpakken en in aanmerking komen voor een rijksbijdrage. Het gaat hierbij onder meer om knelpunten op fietspaden langs 50 km-wegen, oversteekplaatsen voor fiets- en voetgangers, het verbreden van fietspaden, rotondes, 30 km/u-inrichting van woonwijken en schoolzones.Voorbeelden van projecten zijn:

  • Amsterdam: 1e Constantijn Huygensstraat: 30 km/u inrichting met snelheidsremmers voor auto’s en verbreding fietspaden naar 2.1 meter.
  • Edam-Volendam: Reconstructie Bootslot en Keetzijde.
  • Purmerend: Herinrichting Kanaaldijk (laatste deel Metropolitane Fietsroute Amsterdam-Purmerend).
  • Uithoorn: Herinrichten Dorpscentrum (verbreden fietspaden, aanleg rotonde)
  • Ouder-Amstel: Duurzaam Veilig inrichting Koninginnebuurt en herinrichting Rijksstraatweg
  • •Amstelveen: aanleg rotonde Burg. Colijnweg-Laan Nieuwer-Amstel, verbreden fietspaden.

De eerste bedragen voor de diverse projecten komen al in het eerste kwartaal van 2021, beschikbaar.

Bron: Vervoerregio Amsterdam

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2021 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.