Na Beets was het woensdag het Zeevangse dorp Oosthuizen de beurt om samen met de gemeente in gesprek te gaan over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in zogeheten containerwoningen. De bijeenkomst, waar veel inwoners op af waren gekomen, werd gehouden in MFA De Groote Molen.

Ingekrompen plan

Burgemeester Lieke Sievers, wethouder Marisa Kes en projectleider Lisa Rinkel gingen er heen met een aanzienlijk ingekrompen plan. Twee jaar geleden was het immers nog de bedoeling om ruim 100 Oekraïners op te vangen in Oosthuizen, nu is dat teruggebracht naar ongeveer 30. Ook is de gemeente ‘flexibeler’ in de locatiekeuze. Twee jaar geleden was enkel de groenstrook naast de MFA in beeld, nu zijn ook een stukje groen bij de plaatselijke voetbalclub, de camperplaats langs de Hoornse Jaagweg en het grasveld bij de ijsbaan als mogelijke locaties aangewezen.

Locatie

Hoewel voor iedere locatie veel kritiekpunten waren, bleek het grasveld aan de ijsbaan er als beste plek uit te komen. Vooral het punt dat deze locatie goed te bereiken is voor hulpdiensten werd veelvuldig genoemd. De locatie bij de plaatselijke voetbalclub lijkt het minste in trek. Omwonenden vrezen daar voor een daling van de WOZ-waarde van hun huis en zitten niet te wachten op de eventuele overlast en nog meer parkeerproblematiek.

Achterdocht

Ondanks dat de bijeenkomst een stuk gemoedelijker verliep dan destijds de bijeenkomst in Beets, waren ook in Oosthuizen klanken van achterdocht richting de gemeente te horen. Zo wordt gevreesd dat de komst van de opvangunits een aanzuigende werking zullen hebben en de tijdelijkheid van het project minder tijdelijk zal zijn als nu beweerd wordt. Hoewel burgemeester Siekers het niet zwart op wit kan geven, omdat zij het landelijk beleid niet in eigen hand heeft, behoort een ‘procesafspraak’ wat haar betreft zeker tot de mogelijkheden. In ieder geval kan ze toezeggen dat mocht er toch ook sprake zijn van een verlenging of uitbreiding van het project, er weer een informatieavond zoals gisteren zal worden georganiseerd.

De tijd dringt

De gemeente heeft dankzij de bijeenkomst in de MFA veel inzichten gekregen en men hoopt dat er binnenkort beslissingen kunnen worden genomen op het gebied van de huisvesting van Oekraïners in Oosthuizen. De tijd dringt overigens ook, want in het laatste kwartaal van dit jaar moeten de units gereed zijn.