Derde ontsluitingsweg Edam-Volendam krijgt groen karakter

24 september 2020, 09:53 uur

Na jaren vertraging kwam er onlangs eindelijk groen licht voor de zogenaamde derde ontsluitingsweg Edam-Volendam. Deze weg moet met name de verkeersdrukte aan de zuidwestzijde van Volendam verlichten en toekomstbestendig maken. Want aan deze kant van het dorp is ook de nieuwe wijk Lange Weeren voorzien. In de toekomstige situatie kan verkeer vanuit het centrum van Volendam direct naar de N244, zonder eerst over de Singelweg te moeten. De verwachting is dat dit de lokale verkeersdruk flink doet afnemen.

De ontsluitingsweg doorkruist straks open polderlandschap. Daarom wordt extra zorg besteed aan de inbedding van de weg in het landschap. Het beeldkwaliteitsplan dat voor deze weg is opgesteld gaat zoveel mogelijk uit van de bestaande landschappelijke structuur. Het is de bedoeling dat de weg echt een aanvulling wordt op de lokale infrastructuur, zonder voor hinder of landschapsvervuiling te zorgen.

Park tussen Volendam en Edam

Een van de maatregelen is dat de weilanden aan weerszijden een recreatieve functie krijgen, zoals dat heet. Feitelijk is hier sprake van een landschapspark, precies tussen de kernen van Volendam en Edam. Zo wordt als het ware een groene entree van de gemeente gerealiseerd. Ook komt de weg op maaiveldniveau te liggen. Volgens de architect is dat de beste manier om het open karakter van het landschap te behouden en valt de nieuwe weg zo het minste op. Bij de toekomstige aansluiting op de N244 worden extra maatregelen getroffen om de landschapsvervuiling te beperken en het knooppunt aan het zicht te onttrekken.

Verlichting

Op de toekomstige weg geldt 50 kilometer per uur als maximumsnelheid. Daarmee wordt geluidsoverlast voor de omliggende wijken beperkt en kan ook de recreatieve functie van de nieuwe groene entree worden waargemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt de nieuwe weg ook geen straatverlichting. Ook dat draagt bij aan een weg die goed ingepast is in het landschap en niet meer aandacht op zich vestigt dan strikt noodzakelijk. Zowel de huidige als toekomstige besluit- en beleidsvorming rondom deze weg wordt gepubliceerd op de website van de gemeente en is dus toegankelijk voor iedereen met een internet- of telefoon abonnement met data. Zo kan iedereen zich op de hoogte stellen van de stand van zaken.

Kritiek

Ondanks alle maatregelen om de weg goed in te bedden in de omgeving en de overlast voor de bewoners van de omliggende wijken te beperken, is er nog steeds kritiek op de aanleg van de derde ontsluitingsweg. Hoewel de meesten inmiddels positiever gestemd zijn, is volgens veel bewoners het nut van de weg niet aangetoond en bovendien vrezen ze lokaal meer verkeersoverlast.

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2020 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.