Besluit tot vaststellen Protocol Calamiteiten Wmo

23 september 2017, 20:12 uur

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 19 september 2017 besloten tot vaststelling van het Protocol Calamiteiten Wmo. In het protocol zijn (procedure)bepalingen opgenomen voor de behandeling van meldingen die betrekking hebben op calamiteiten en geweld bij de uitvoering van de Wmo.

Het Protocol Calamiteiten Wmo ligt vanaf heden ter inzage op het stadskantoor, Willem van der Knoopdreef 1, te Volendam. Het Protocol is tevens te downloaden via de website van de GGD Zaanstreek-Waterland: https://www.ggdzw.nl/zorg_en_overlast/meldpunt_wmo.

Het Protocol treedt in werking per 27 september 2017.

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2023 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.