Besluit over woningen op voormalige Blokwhere terrein nabij

Na het inbrengen en verwerken van diverse zienswijzen wordt de gemeenteraad 10 oktober gevraagd een besluit te nemen over de komst van huurwoningen op de plek waar tot voor kort de Blokwhere school in Volendam was gevestigd.

Het plan bestaat uit 14 grondgebonden woningen en 15 appartementen. Indien de raad akkoord gaat kan de gemeente een verklaring van geen bedenkingen afgeven, waardoor De Vooruitgang verder kan met de voorbereidingen.

De bezwaren richten zich met name op het verminderen van groen en een toename van verkeer. De Vooruitgang heeft voorgesteld om twee beoogde parkeerplaatsen te laten vervallen. De gemeente vindt dit afdoende. Wat betreft het stikstofbeleid wordt nader onderzoek ingesteld.

© 2020 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.