Beets nu geheel dertigkilometerzone

16 april 2021, 05:10 uur

Hij is erg smal, er zit een enkele vervelende bocht in en soms is het oneffen. Op de weg door Beets schijnen sommige automobilisten desondanks nog wel eens de honderd aan te tikken. Vanaf de provinciale weg N247 was er al een dertigkilometerzone in Beets. Die liep tot het gebied rond de Meester Hayeschool. Sinds een week of twee geldt deze maximumsnelheid ook voor de rest van de weg, richting de Beemster. Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

De meningen over het gegeven dat geheel Beets nu een dertigkilometerzone is lopen uiteen. Waar de een het een zege vindt, had het voor de ander niet gehoeven. Jan van Weerdenburg, voorzitter van de dorpsraad in Beets, maakt het niet zoveel uit of er nu dertig of vijftig gereden mag worden. Wel hekelt hij de procedure die eraan vooraf is gegaan. Volgens hem is er vanuit de gemeente nauwelijks overleg geweest hierover met de dorpsraad. Pim Bliek van de PvdA had het in zijn verkiezingsprogramma staan en heeft het er volgens van Weerdenburg een beetje doorheen gedrukt.

Bliek, zelf woonachtig in Beets, verwerpt de kritiek van Van Weerdenburg. Volgens hem was zijn voorstel in het verkeersplan duidelijk. De daarin aangekondigde participatie ging niet over de snelheid, maar enkel over de inrichting van de weg. Dat de dorpsraad ten onrechte dacht dat zij inspraak had over de snelheid is een vergissing die toe te schrijven is aan de dorpsraad zelf. Bliek is in ieder geval blij dat Beets nu eindelijk geheel dertigkilometergebied is.

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2021 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.