Fantastisch nieuws voor AV Edam. De Edammer atletiekvereniging mag het NK Werpvijfkamp in 2019 organiseren!

AV Edam organiseerde eerder dit jaar een werpvijfkamp en beschikt over een mooie accommodatie met een slingerkooi (combinatie kogelslingeren en discuswerpen) en een werpkooi (discuswerpen). Mede daarom is het besluit van de Atletiekunie op AV Edam gevallen.

Theo Kwakman, bestuurslid van AV Edam, is enthousiast. “De NK Werpvijfkamp is een puur NK waar kracht voor nodig is en dat is precies wat AV Edam wil leveren om een strak en sterk NK Werpvijfkamp te organiseren.”