Purmerend – Nog krap een maand en dan zal de crisisnoodopvang voor asielzoekers in de Purmerendse Baanstee volledig weg zijn. Men is inmiddels al begonnen om de tent, die in samenwerking met de gemeentes Purmerend, Zaanstad en Edam-Volendam is gerealiseerd, gefaseerd af te bouwen.

De sluiting van de opvang heeft langer geduurd dan aanvankelijk gepland was. In eerste instantie zouden er maximaal tot 1 januari 2023 asielzoekers verblijven. Dat werd april en nu dus tot juli.

Van de 450 bewoners verblijven er nu nog zo’n 300 in de opvanglocatie in de Baanstee en door de opnamestop zullen dat er ook niet meer worden. Wel moeten er dus nog heel wat mensen anders opvang vinden. Dit gebeurd in samenwerking met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), het Landelijk Centrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS) en Kleinschalige Centrale Opvang (KCO). Ondanks dat het soms moeizaam kan verlopen om asielzoekers een nieuw onderkomen te verschaffen, heeft men goede hoop dat voor 1 juli alle asielzoekers weg zijn uit de opvanglocatie in de Baanstee.

Voldoen aan gestelde norm

Ondanks dat de opvanglocatie in Purmerend verdwijnt, blijft de regio Zaanstreek-Waterland voldoen aan de gestelde norm door de overheid wat asielzoekers opvang betreft. Dit komt mede doordat Zaanstad besloten heeft haar opvangcapaciteit uit te breiden naar 1500 plekken voor een periode van vijf jaar. Opvang gebeurd daar niet in tenten, maar in zogeheten asielzoekersboten.

(Foto voorpagina: ©NH Nieuws)