Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen worden voor de gehele Paastijd tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De dagelijkse vieringen vanuit de Vincentiuskerk worden zoveel mogelijk uitgezonden op L.O.V.E. tv.

De Mariakerk blijft wel open voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Ook zal de uitstelling en mogelijkheid tot aanbidding op vrijdag doorgaan, met dezelfde regels voor het in acht nemen van afstand houden; Vanaf half tien ’s morgens tot zes uur ’s avonds, waarna de plechtige instelling volgt.”

© 2020 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.