Aangepaste Woonvisie Edam-Volendam in aprilraad

29 maart 2017, 21:36 uur

Medio december werd de Woonvisie 2017-2021 met veel kritiek van de agenda gehaald. Op 13 april, na vier maanden, wordt het belangrijke onderwerp opnieuw geagendeerd. Op deze avond zal er dan wel een besluit moeten worden genomen, want uiterlijk 1 juli moet er met de woningbouwcorporaties woonafspraken gemaakt worden.

Wethouder Koning meldde dinsdagmiddag op het stadskantoor dat – behalve Volendam|80, die van mening is dat de wethouder zelf de inhoud moet bepalen – alle partijen op zijn verzoek met aanvullende suggesties zijn gekomen. Die input is deels verwerkt in de nieuwe visie. “Niet alles past in de Woonvisie”, aldus de wethouder, die vertelde dat Companen, het bureau dat de eerste visie had opgesteld en harde kritiek vanuit de raadsfracties kreeg te verduren, gewoon betrokken blijft bij het proces. “Hoewel de Woonvisie een globaal kader voor het beleidsterrein Wonen biedt, is tegemoetgekomen aan de wens om meer inzicht te krijgen in de lopende woningbouwplannen.”
Dit uit zich in een verschil tussen ‘harde’ en ‘zachte’ plannen. Ook wordt aangegeven in hoeverre diverse locaties ingezet kunnen worden voor de diverse doelgroepen.

Als gevolg van de inbreng zijn met name diverse inbreilocaties verwerkt in het plan. Dan gaat het volgens de wethouder om een aantal ‘zachte’ opties, zoals de grond onder voormalig basisschool De Botter in Edam of grond in Oosthuizen. Maar ook om harde plannen, die nu eindelijk vlot getrokken moeten worden, waaronder het Kornasterrein in Edam en het Tase-terrein in Volendam. Over dit laatste gebied noemde hij de bouw van zo’n vijftig appartementen ‘een mogelijkheid’.

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2020 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.