Gemeente Edam-Volendam – De SMD gaat zich bezighouden met de doorontwikkeling van het Wijksteunpunt in onze gemeente. Zij hebben de aanbesteding gewonnen en gaan werken met de piketpalen die door ons zijn geformuleerd voor de toekomst. Met deze aanbesteding dragen wij bij aan het op- en doorbouwen van een toegankelijk, kwalitatief, houdbaar en betaalbaar hulpstelsel. Hulp die past bij wat inwoners kunnen en willen.

Realisatie van gewenste situatie

De SMD zal zorgdragen voor de inrichting van drie Wijksteunpunten. Daar hoort ook bij de organisatie van vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning. Deze Wijksteunpunten worden ingericht voor informatie, advies en verwijzing. Eén van deze drie Wijksteunpunten krijgt eveneens een centraal telefonisch steunpunt.

Ook draagt de SMD zorg voor de aansturing van wijkgebonden ontmoetingsruimten van, voor en door buurtbewoners. Dat zijn: buurtkamers om de zelfredzaamheid van onze inwoners in hun directe omgeving te versterken, eenzaamheid te bestrijden en samenkracht te bevorderen. Waarbij de inwoners dichtbij en laagdrempelig activiteiten kunnen ondernemen in de leeftijd van 0-100+ jaar.

Zelfredzaamheid en eigen regie

Zelfredzaamheid en eigen regie zorgen voor kwaliteit van leven. Wij helpen inwoners om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. En om zo goed mogelijk deel te kunnen blijven nemen aan de maatschappij. De extramuralisering neemt toe, er is steeds minder zorgpersoneel en de vergrijzing neemt toe. Daarom is het stimuleren van de zelfredzaamheid en samenkracht belangrijk. Op deze manier hopen wij met de SMD de inwoners de hulp te kunnen bieden die bij ze past.