Voortbestaan van de Mariakerk in gevaar?

Door het bisdom Haarlem is het plan gelanceerd om 99 van de 165 onder dit bisdom vallende kerken te sluiten, waaronder de Mariakerk in Volendam. Pastoor Stomph en kapelaan Goos […]

© 2023 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.