Kippen ergernis aan het Kerkepad in Volendam

08 april 2021, 05:01 uur

Het is hommeles aan het Kerkepad in Volendam. Twee bewoners ergeren zich aan het lawaai van de kippen en de hanen bij de buurman. De gemeente zou volgens de bewoners meer betrokkenheid moeten tonen en vooral moeten gaan handhaven. De kippenhouder zelf is zich van geen kwaad bewust, hij houdt er al veertig jaar kippen en heeft (naar eigen zeggen) nooit klachten van omwonenden gekregen.

De buren hebben een zaak aangespannen tegen de gemeente Edam-Volendam, omdat zij van mening zijn dat deze in actie moet komen. ’s Nachts ervaren zij geen overlast, de kippen en hanen zitten dan in hun nachtverblijf, maar overdag begint volgens hen de ellende. Het getok en gekakel wordt als erg irritant ervaren en zeker nu het stel thuiswerkt stapelt de ergernis zich op. Er werd door hen een professioneel bureau ingeschakeld om geluidsmetingen te verrichten. Hieruit kwam dat het geluid wat de dieren produceren in vergelijking net zo luid is als dat van een koffiezetapparaat of een elektrische tandenborstel.

Het geluidsniveau lijkt daarmee mee te vallen, maar de advocaat ban de klagende buren gaf aan dat het vooral om de pieken in het geluid gaat. Na drie jaar naast de kippenhouder te wonen kunnen zij er niet meer tegen en met de buurman zelf valt volgens hen geen goed gesprek over het probleem te voeren.

De rechter wil, voor er uitspraak gedaan wordt, dat de partijen eerst nadenken over mediation. Pas als er mediation plaats heeft gevonden of blijkt dat men daar niet voor openstaat wordt er mogelijk een uitspraak gedaan.

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2021 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.